14 Şubat 2012 Salı

1-Cennetin Bedeli ” La İlahe İllallah ” tır..

” Cennetin Bedeli var mı ? ” diye sorulduğunda,Hz.Peygamber s.a.v Ewfendimiz bu hadis-i şerifte zikredilen cevabı vermişlerdir.

” La ilahe İllallah :Allah’tan başka ilah yoktur ” sözü kelime-i tevhittir veMüslümanlığın giriş kapısıdır.Bu söze alemlerin mutlak hakiminin Allah oldugu,gerçek hükümranlığın sadece O’na ait bulunduğu kabul edilmiş olur.Bu bakımdan kelime-i tevhit,Cenab-ı Hakk’a teslimiyet ve itaat sözüdür.Bu mübarek hadis-i şerif,,ebedi mutluluk yurdu olan cennetin bedelinin işte bu teslimiyet ve itaat oldugunu bize bildirmiş oluyor.

Hz.Peygamber s.a.v Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde,kalbinde zerre kadar imanı olanın mutlaka cennete gireceğini haber vermiştir.Fakat bu çeşit müjdeli hadisler,ibadeti,tevbeyi terk veya tehir etmeyi gerektirmez.Çünkü önemli olan son nefesi imanla teslim etmektir ve bunun da salih amellerle bezenmiş bir ömür sürmekle mümkün olabildiği bildirilmiştir.

[Süyuti,el-Camiu's-Sagır,nr.3560;Hatib el-Bağdadi,Tarih,1/270;İbn Adi,el-Kamil,6/348.]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder